Site Overlay

ของเล่นที่เหมาะกับเด็กอายุ 1 – 2 ขวบ

เด็กที่มีอายุ 1 – 2 ขวบเป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการที่ค่อนข้างรวดเร็ว เป็นวัยที่เด็กเริ่มนั่งและเริ่มหัดเดินด้วยตนเองอย่างมั่นคง เริ่มสามารถหยับจับสิ่งของหลายชิ้นได้ด้วยมือเดียว เรียนรู้การนำสิ่งของไปเก็บลงในกล่องได้ ดังนั้นเด็กในวัยนี้จึงควรหากิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงมากยิ่งขึ้น เช่นหาของเล่นเด็กที่ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการจากร้านของเล่นต่างๆหรือร้านของเล่นออนไลน์Continue readingของเล่นที่เหมาะกับเด็กอายุ 1 – 2 ขวบ