Site Overlay

แก้หวัดด้วย 5 ชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ในช่วง Covid-19 แบบนี้ เป็นไข้ เป็นหวัดทีก็ระแวงไปหมดว่าตัวเองจะมีเชื้อ Covid หรือไม่ หรือเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดา ทางที่ดีเราควรสังเกตว่าตัวเองมีอาการอย่างไร หรืออีกวิธีคือรีบรักษาให้ตัวเองแข็งแรงจากเชื้อภัยContinue readingแก้หวัดด้วย 5 ชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ