ระบบการขนส่งระหว่างประเทศมีรูปแบบไหนบ้าง

ขนส่งจีน

ระบบการขนส่งระหว่างประเทศมีรูปแบบไหนบ้าง

ปัจจุบันนี้การขนส่งสินค้านั้นได้แพร่กระจายไปยังพื้นที่ที่หลากหลาย ไม่เพียงแต่ขนส่งสินค้าภายในประเทศเท่านั้น การขนส่งหรือระบบโลจิสติกส์ของไทยนั้นยังแพร่กระจายครอบคลุมไปถึงต่างประเทศ ซึ่งหลายคนอาจจะเรียกว่าระบบการขนส่งระหว่างประเทศ หรือระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International Logistics Services) นั่นเอง โดยความสำคัญของระบบการขนส่งระหว่างประเทศนั้นจะเป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการกระจายสินค้าและบริการของธุรกิจนำเข้าและส่งออกภายในประเทศได้เป็นอย่างดี ดังนั้นในวันนี้เราจะมาบอกถึงรูปแบบของระบบการขนส่งระหว่างประเทศว่ามีรูปแบบไหนกันบ้าง และแต่ละรูปแบบนั้นมีลักษณะอย่างไร

รูปแบบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ระบบการขนส่งระหว่างประเทศนั้นสามารถจำแนกรูปแบบของการขนส่งได้หลากหลาย มาดูกันว่าระบบการขนส่งระหว่างประเทศมีรูปแบบไหนกันบ้าง

  • ระบบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศรูปแบบแรกคือการขนส่งสินค้าทางน้ำหรือทางเรือ การขนส่งสินค้าทางเรือนั้นถือได้ว่าเป็นการขนส่งสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากสามารถบรรจุสินค้าได้จำนวนเยอะ ๆ และมีค่าบริการการขนส่งที่ถูก หลาย ๆ ประเทสที่มีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศก็มักจะส่งสินค้ามาทางเรือ ยกตัวอย่างเช่นประเทศจีน หากเราสั่งสินค้าจากขนส่งจีนส่วนมากขนส่งจีนก็นิยมส่งมาทางเรือมากกว่าส่งทางอื่น เพราะส่งทางเรือนั้นสะดวกและประหยัดกว่ารูปแบบอื่น ขนส่งจีนส่วนใหญ่จึงใช้การส่งรูปแบบนี้ เป็นต้น
  • ระบบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศรูปแบบต่อมาคือการขนส่งสินค้าทางอากาศหรือทางเครื่องบิน การขนส่งสินค้าทางเครื่องบินนั้นจะเหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีปริมาณน้อยและต้องการความปลอดภัยสูง หรือคนที่ต้องการสินค้าแบบด่วน รวดเร็ว ก็จะนิยมใช้การขนส่งทางเครื่องบิน แต่ข้อเสียคือค่าบริการขนส่งจะมีราคาสูงกว่าการขนส่งรูปแบบอื่น
  • ระบบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศรูปแบบต่อมาคือการขนส่งสินค้าทางบก ซึ่งการขนส่งสินค้ารูปแบบนี้สามารถทำได้สองวิธีคือการขนส่งโดยรถบรรทุกและการขนส่งโดยรถไฟ โดยในการขนส่งทางรถไฟนั้นส่วนมากจะเป็นสินค้าที่มีน้ำหนักเยอะและปริมาณมากอย่างเช่น ปูนซีเมนต์ เป็นต้น
  • ระบบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศรูปแบบสุดท้ายเป็นการขนส่งทางท่อ โดยการขนส่งทางท่อนั้นจะเป็นระบบการขนส่งที่จำเพาะเจาะจงกับสินค้าบางประเภทเท่านั้นอย่างเช่นสินค้าที่เป็นของเหลว อันได้แก่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ ซึ่งการขนส่งทางท่อนั้นสามารถขนส่งได้เพียงประเทศระยะใกล้ ๆ เท่านั้น โดยการขนส่งก็จะเป็นการส่งของเหลวไปตามทางของท่อไม่ให้ไหลย้อนกลับ 

เห็นได้ว่ารูปแบบการขนส่งระหว่างประเทศนั้นมีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ทั้งนี้ในการเลือกการขนส่งแต่ละประเภทก็ต้องคำนึงถึงตัวสินค้าเป็นสำคัญ ว่าสินค้าชนิดไหนเหมาะกับการขนส่งในรูปแบบใด

Back To Top